Müşterilerimiz

Proje

Sevan Bıçakcı projesi temelde bir SFA projesi olarak bir çözüm sunmaktadır. Ancak bu proje ile Sevan Bıçakcı üretim süreçleri de işlenerek girift bir sistem ortaya konulmuştur.

Kurumsal Müşteri Hafızası ve Satış Otomasyonu


CRM’den önce;

Sevan Bıçakcı satış süreçleri önceden bir sistem altında işlenmiyordu. Müşteri adayları ve onlar ile gerçekleştirilen temaslar hardcopy ortamlarda tutuluyordu dolayısı ile ortak bir müşteri veri tabanı yoktu. Sadece gerçekleşen satışlar kayıt altına alınabiliyor ama müşteri özellikleri çıkartılmıyor buna göre doğru ürün doğru müşteriye her zaman sunulamıyor ve satış performansı etkinliği tam anlamı ile sağlanamıyordu.


Üretim süreçleri manuel olarak yürütülüyor ve işletme bünyesinde bir ürünün üretim sürecinde tam olarak nerede olduğu bilgisi ile üretimde kullanılan mamül ve yarım mamül stok bilgisi sağlı olarak anlık izlenemiyordu.


Kurumsal Müşteri Hafızası ile doğru anda doğru ürünü müşteri ile buluşturma;


Öncelikle merkezi tekil bir müşteri adayı ve gerçek müşteri havuzları oluşturuldu. Bunların sürdürülebilirliliği ve devamlılığı sağlamak için mükerrerlik control kural setleri ile sistem kontrolleri geliştirildi.


Kurum bünyesinde merkezi bir müşteri veri tabanı ile müşterilerin bütün özellikleri çıkartılarak kategorizasyon ve sınıflandırma sağlanarak bunlar ürünlerdeki özelliklere göre eşleştirildi. Müşteri tanımının doğru temeller ile sistematik bir şekilde yapılması ile ileride yapılacak segmentasyon ve loyalty çalışmaları için doğru zemin hazırlandı.


Birden çok satış noktasında aynı anda erişilebilir ve kişi bağımsız kurulan sistem sayesinde müşteri verileri markanın sahipliğe geçerek bir satış gerçeği olan satış personeli sirkülasyonu yüzünden yaşanan kayıplar önlendi.


Müşteri bakiye ve ödemelerinin kayıt altına alınarak bir sistemden takip edilebilmesinin sağlanması için iş kuralları çerçevesinde ilerleyen bir süreç sağlandı.


Mağaza ürün stokları için, tek erdandan takip edilebilir ve raporlanabilir bir çözüm ile doğru bilgiye anlık ulaşılması sağlandı.


Görsel Ürün raporları hazırlanarak yönetim ve satış personeli için anlık raporlama sağlandı. CRM görünüm ve panoları ile kullanıcı bazlı grafik ve liste raporlar sağlandı.


Üretim Süreci Yönetimi ile Ürün ve Stok yönetimi


CRM’den önce;

Sevan Bıçakcı üretim sürecindeki bir ürün, üretim süreci manuel olarak takip ediliyor ve anlık olarak bir sistem üzerinden ürünün durumu,üretim sürecinde hangi aşamada olduğu, hangi atölye ya da istasyonda işlem gördüğü bilgisine ulaşılamıyordu. Üretim sürecinde kullanılan mamül ve yarı mamül stokları erişim yetkisi olan personeller tarafından anlık olarak görüntülenemiyordu. Stok takibi her mamül ya da yarım mamül için etkin ve efektif bir şekilde yürütülmüyordu.


Anlık olarak izlenebilir Üretim Süreci ve Stok takibi;


Microsoft Dynamics CRM platform üzerinde üretim süreci baştan sorna bir çözüm olarak tasarlandı. Üretim sürecinde ürüne girdi sağlayan mamül, yarı mamül ve işçilikler tek ekran üzerinden yönetilebilir ve takip edilebilir bir çözüm oluştutularak ürün gerçek maliyeti ve fiyatla süreçlerinin doğru ve etkin ilerlemesi sağlandı.


Ürün görsel resimleri ile ürünün sistem kullanıcılarında görsel algısı yaratıldı. Üretim sürecinde bir ürünün hangi atölye veya istasyonda hangi üretim sürecinde kim tarafından ne kadar süre çalışıldığının takip edilebilmesi için uygun tasarım kurgulandı. Bu sayede üretim süreci performansı ölçülebilir hale getirildi.


Üretim sürecinde ürüne girdi oluşturan mamül ve yarı mamül stoklarının takibinin yapılabilmesi sağlandı. Ürüne girdi sağlayan, mamül ve yarı mamüllerin sistem kullararı çerçevesinde otomatik olarak stok hareketlerini oluşturulması ile kişi bağımsız bir stok hareketi sistemi tasarlandı. Bu sayede gerçek stok bilgisi anlık olarak takip edilebilir ve yönetilebilir oldu.
  • Firma: Sevan Bıçakcı - Sevan Bıçakcı markası kişiye özel tasarım exclusive takılar üretmektedir

  • WebSite: www.sevanbicakci.com

  • Sektör: Kuyumcu

  • Proje Ekibi Üye Sayısı: 3

İletişim

Yeni projeler için yaratıcı çözümlerin tam ortasındayız!
İşiniz ve projeleriniz için yepyeni fikirler, çözümler ve adımlar için bizimle iletişime geçin.

Neler yaptığımız, projelerimiz ve işlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için
sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.